Bivši člani (po abecednem redu):

  mag. Benjamin Bukovec, univ.dipl.inž.
  mag. Aleš Hudoklin, univ.dipl.inž.
  Primož Kladnik, univ.dipl.inž.
  mag. Andrej Kotar, univ.dipl.inž.
  mag. Andrej Kranjec, univ.dipl.inž.
  dr. Aleš Mihelič, univ.dipl.inž.
  Zoran Otrin, inž
  Miran Pokorn, univ.dipl.inž.
  mag. Tomaž Rode, univ.dipl.inž.
  dr. Tomaž Rojc, univ.dipl.inž.
  mag. Dejan Aleksander Saje, univ.dipl.inž.
  mag. Jožica Srna, univ.dipl.inž.
  doc. dr. Viktor Šajn, univ.dipl.inž.
  prof. dr. Boris Štok, univ.dipl.inž.
  dr. Marko Vrh, univ.dipl.inž.

-->