Prešernova nagrada za študente, Fakulteta za strojništvo, 2021
  Kovšca
  Numerično modeliranje dodajanja materiala z navarjanjem žice  Prešernova nagrada za študente, Fakulteta za strojništvo, 2017
  Maček
  Analiza izvedljivosti inverzne identifikacije parametrov konstitutivnih modelov z uporabo digitalne korelacije slik  Zlato priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, 2013
  Halilovič, Vrh, Štok
  Qbiss-Air fasadni panel  Srebrno priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, 2011
  Štok, Vrh, Halilovič
  Razvoj tehnologij za obvladovanje preoblikovanja visokotrdnostnih jekel  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 2008
  Starman  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 2007
  Starman  Zlato priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, 2006
  Halilovič, Štok, Koc, Mole
  Vpenjalni mehanizem za registratorje  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 2005
  Vrh  Srebrno priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, 2002
  Štok
  Uvedba pridrževalne plošče pri izdelavi pomivalnikov  Prešernova nagrada za študente, Fakulteta za strojništvo, 1997
  Kladnik
  Optimiranje globokega vleka pločevine  Prešernova nagrada za študente, Fakulteta za strojništvo, 1996
  Halilovič
  Analiza občutljivosti v optimizacijskih problemih elasto-plastičnosti
  Naloga je bila predlagana tudi za Prešernovo nagrado Univerze  Prešernova nagrada za študente, Fakulteta za strojništvo, 1993
  Pokorn
  Analiza temperaturnega polja v indukcijsko segrevanih valjih  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 1992
  Saje  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 1992
  Halilovič  Priznanje za najboljši uspeh v letniku, Fakulteta za strojništvo, 1991
  Saje-->